Placa de propaganda composta de alumínio para letreiro luminoso